विचार

कञ्चनपुरको बेलौरीलाई प्रदेश नं. ७ को राजधानी बनाउँदा उपयुक्त हुने ।

लामो समयसम्म कैलाली र कञ्चनपुरको सदरमुकाम रहेको बेलौरी केही वर्ष कञ्चनपुरको मात्रै पनि सदरमुकाम रह्यो । वि.स. १९१७ देखि २०१९ (सन १८६० – १९६२) सम्म १०३ वर्ष जति बेलौरी सदरमुकाम थियो । तर यस क्षेत्रमा उपयुक्त नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नभएपछि अन्ततः बेलौरीबाट सदरमुकाम महेन्द्रनगर सारियो । यो कञ्चनपुरको